Det hele menneskes muligheder - styrke og robusthed

Styrke og robusthed kommer indefra.
Med coaching kan jeg hjælpe dig tilbage til din indre balance og helt naturlige styrke

Jeg er her for at hjælpe dig til at finde din egen transformation til glæde, indre balance og styrke.
Med inspiration, langtidsholdbar coaching og effektiv mentalttræning hjælper jeg dig med at finde frem til en god måde at tackle dine udfordringer, på en måde der er god for dig.

  • Du får en solid coaching med langtidseffekt
  • Du opnår en fast forankring af din ønskede forandring
  • Du får et ekstra stærkt udgangspunkt for at håndtere dine udfordringer fremadrettet 

Coaching handler også om at se på det hele menneskeMin holistiske tilgang indebærer, at jeg faktisk ikke giver dig gode råd.
Jeg tror nemlig helt grundlæggende på dig som menneske og på, at du selv har de bedste af alle svar. Jeg tror på, at vi alle kan finde tilbage til det menneske vi er født til at være, finde vores indre balance og styrke, og få et liv præcis som vi ønsker det hver især. Det ER muligt. Med inspiration, coaching, mentaltræning når vi hele vejen rundt om de udfordring du står med. 
Som internationalt ICI certificeret Coach og stresscoach, og med en del års praktisk erfaring i mit arbejde og liv, har jeg flere værktøjer at byde på. Jeg er trænet i forskellige, kraftfulde, dybdegående spørgeteknikker, som kan sætte hurtigt og effektivt gang i din mentale process, så du kan se den forandring som du ønsker i et klarere lys, og perspektivere vejene og mulighederne frem imod dit mål. Med mentaltræning forplanter og forankrer de svar, som du finder sig i din underbevidsthed, og det gør, at du med sikre skridt finder frem til, hvem du egentlig er, og hvad du ønsker i livet.
Læs mere om coaching med langtidseffekt her